RESILLE MOI

Photo : Barbara Salomé Felgenhauer

Make Up Artist : Fanette Horion

Stylism : Manon Nysten

Model : Nathalie